Funder.il - 24.05.2022 - Liti-Link AG
24.05.2022 / Funder.il - 24.05.2022

Funder.il - 24.05.2022

חברת ליטי לינק השוויצרית מתחילה לפעול בישראל

חברת ליטי לינק השוויצרית מתחילה פעילות בישראל. ליטי לינק היא חברה שוויצרית המתמחה בליטיגציה ותביעות כספיות נגד חברות, החברה משמשת כגורם מקשר ללקוחות זרים המחזיקים חשבון בנק בשוויץ למימון ליטיגציה מוצלח ובכך לאכיפת תביעות. החברה פועלת במספר רב של מדינות ברחבי העולם, וזיהתה כעת פוטנציאל בקרב הקהל הישראלי בשל כמות גדולה של אזרחים ישראלים המחזיקים חשבון בנק בשוויץ.

Please find the full article here.